Trình Độ Chuyên Môn Là Gì Và Các Cấp Bậc Trong Hệ Thống Đào Tạo

Trong công việc hay cuộc sống hằng ngày thường gặp câu hỏi về trình độ chuyên môn của bạn. Trình độ chuyên môn ảnh hưởng nhiều đến công việc cũng như sức cạnh tranh của bạn. Vậy bài viết sau sẽ cho bạn biết trình độ chuyên môn là gì và sự phân chia cấp bậc trình độ chuyên môn trong hệ thống đào tạo.

  1. Khái niệm.

Trình độ chuyên môn trong tiếng anh “Professional qualification” là quá trình đào tạo trong một lĩnh vực chuyên môn thông qua trường lớp, tổ chức và cơ sở đào tạo có giấy phép của cơ quan quản lí giáo dục nhà nước và khả năng áp dụng kỹ năng, kỹ năng, thái độ làm việc trong môi trường doanh nghiệp làm việc. Các kiến thức, kỹ năng được đào tạo phải được dùng hiệu quả để hoàn thành nhiệm vụ nằm trong chuyên môn.

Trình độ chuyên môn được thể hiện qua các cấp bậc từ thấp đến cao như sau: sơ cấp, trung cấp, cao đẳng, còn có cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ,..

  • Phân biệt trình độ chuyên môn với trình độ học vấn, văn hóa.

Có thể bạn đang nhầm lẫn giữa trình độ chuyên môn, trình độ học vấn, trình độ văn hóa đây là ba khái niệm hoàn toàn khác nhau. Và trình độ học vấn sẽ bao gồm hai yếu tố trình độ chuyên môn và trình độ văn hóa.

Trình độ văn hóa: là mức độ nhận thức và phát triển của bản thân về văn hóa, giáo dục, ứng xử theo chuẩn mực của xã hội. Và được chia ra theo cấp bậc trung học phổ thông, trung học cơ sở, tiểu học, mù chữ và cấp bậc bằng số như 5/12 hoàn thành tiểu học (học hết lớp 5)…

Trình độ học vấn: là thể hiện cá nhân đã đạt được học vấn ở cấp bậc, mức độ nào. Các cấp bậc như sau tiểu học, trung học, phổ thông, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ,..

Trình độ chuyên môn: là khả năng, năng lực, mức độ giải quyết tình huống trong công việc và thực hiện được nhiệm vụ được giao đòi hỏi phải có kiến thức chuyên môn trong một môi trường làm việc về một lĩnh vực cụ thể nào đó.

  • Cấp bậc của trình độ chuyên môn trong hệ thống đào tạo.

Tại Việt Nam trình độ chuyên môn trong hệ thống đào tạo được chia thành 6 cấp bậc.

Trình độ chuyên môn sơ cấp: chương trình đạo tạo thường dành cho các ngành nghề có liên quan đến kỹ thuật đào tạo trong các trường dạy nghề. Tại đây bạn vừa được dạy lý thuyết và thực hành song song để nắm được các kỹ năng thao tác cơ bản một cách nhanh chóng. Thời gian học sơ cấp diễn ra khá ngắn trong khoảng từ 3 đến 6 tháng. Sau khi hoàn thành đào tạo cấp bậc này bạn có thể thành thạo kỹ năng thao tác cơ bản để hoàn thành nhiệm vụ và làm việc dưới sự quản lí của người có trình độ chuyên môn cao hơn.

Trình độ chuyên môn trung cấp: chương trình đào tạo chỉ dành cho những người đã tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông. Thời gian hoàn thành trung cấp đối với học viên tốt nghiệp trung học cơ sở là 4 năm còn học viên tốt nghiệp trung học phổ thông là 2 năm. Học viên khi hoàn thành có kiến thức, kỹ năng chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp và có khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao bằng chính bản thân một cách độc lập.

Trình độ chuyên môn cao đẳng: chương trình đào tạo chỉ dành cho người tốt nghiệp trung học phổ thông. Thời gian hoàn thành trong khoảng từ 2.5 đến 3.5 năm. Sinh viên được cung cấp kiến thức thực tế sâu rộng về một chuyên ngành. Khi tốt nghiệp có kỹ năng thực hành, giải quyết vấn đề phức tạp và thích ứng được khi điều kiện công việc thay đổi, có khả năng giám sát hay quản lí cơ bản.

Trình độ chuyên môn đại học: Thời gian hoàn thành trong khoảng 4 đến 5 năm. Sau khi được đào tạo phải có kiến thức chuyên môn, kiến thức lý thuyết phải nắm vững, có các kỹ năng và khả năng giả quyết các vấn đề có tính phức tạp cao, có khả năng giám sát hay quản lí tốt.

Trình độ chuyên môn thạc sĩ, tiến sĩ: chương trình đào tạo chỉ dành cho người tốt nghiệp đại học, thời gian hoàn thành là 2 năm. Khi tốt nghiệp trình độ, kiến thức rất bao quát rộng lớn, có khả năng giải quyết vấn đề phức tạp trong thực tiễn và đề ra định hướng trong tương lai.

Trên đây là những chia sẻ về trình độ chuyên môn là gì và giúp bạn phân biệt được trình độ chuyên môn, văn hóa, học vấn và các cấp bậc của chuyên môn. Mong rằng qua bài viết bạn định hướng được mục tiêu học tập và thành công.